dilluns, 29 de novembre del 2010

ENTREGA ORDINADOR
El dia 17 de Setembre ès va fer entrega a Lleida els ordinadors a les
Associacions que van sol-licitar la subvenció de aquest any 2010,
la formació del programa ENDE va començar el día 13 de Novembre.